Интервю с Гергана Грънчарова – собственик и изпълнителен директор на LeadersPlay

leadersplay-front
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
  1. Разкажи малко за себе си?

Aз съм собственик и изпълнителен директор на LeadersPlay. Бих казала, че съм амбициозна, упорита и не се предавам лесно. Вярвам, че успехът спохожда само хората, които имат куража да си поставят високи цели и се борят, за да ги постигнат.

gergana-leader

Преди да стартирам компанията се занимавах активно с маркетинг и финанси. В момента изучавам магистратура във финансовата сфера и в бъдещите ми планове е да се сертифицирам за финансов консултант.

Завършила съм бакалавър по “Бизнес администрация” в УНСС и бакалавър по “Финансов мениджмънт и маркетинг” във ВУЗФ. Придобила съм трета степен на квалификация “Икономист със специалност “Търговия” и имам зад себе си редица участия, спечелени състезания и финансирания в различни предприемачески проекти.

В свободното си време съм ментор на стартиращи компании, които имат нужда от помощ, за да развият потенциала си.

  1. Как се реши да започнеш собствен бизнес?

Винаги съм знаела какво искам в живота си и как да го постигна. Започнах с кариерното си развитие още в училище. Занимавах се предимно с търговия и директни продажби. След това като студентка работех на различни места и позиции и имах възможност за бързо израстване, но винаги съм искала да опитам силите си в свой собствен проект. Мисълта за това не ми даваше мира. Дори, когато присъствах на обучения, организирани от компаниите, в които работех, разигравах различните ситуации върху платформата на моите идеи за бизнес. Нямах търпение да се прибера у дома и да ги разработя. Преборих се за финансиране като спечелих престижния конкурс Hyundai Brilliant Young Entrepreneur  и основах LeadersPlay.

  1. Как възникна идеята за LeadersPlay?

И аз, като мнозна други, съм разтревожена от факта, че българските деца са на дъното на класациите по функционална грамотност и практически умения. Беше ми ясно, че очевидно нещо липсва в традиционната образователна система, А и от собствен опит знам, че в масовите училища у нас се преподава определен обем от знания, най-често – скучно, и твърде малко се полагат усилия за възпитаването на мислещи личности.

Така реших да създам компания за образователни услуги за подрастващи, която да отговаря на изикскванията на XXI век – за предприемчивост и иновативно мислене, за решаване на проблеми в екип, за творчество, анализиране и вземане на решения, за ефективна комуникация и много други.

  1. Какви бяха първите стъпки, които предприехте?

Първо намерих съмишленици. Събрах екип от енергични и ентусиазирани млади хора, опитни педагози и ментори от бизнеса и от академичните среди, с които заедно разработихме игровия модел, по който се преподава при нас. Създадохме пилотен модул и го тествахме в различни форми на занимания с деца. Не беше нужно много време, за да разберем, че работи. Дечицата се забавляваха искрено и не искаха да си тръгват, а в същото време показваха силна мотивация и потребност от знания за реалния свят.

  1. Какво представлява самият проект?

Обученията, които предлагаме към този момент са по предприемачество, финансова грамотност и изграждане на личностни умения за деца от 7 до 16 години. Курсовете ни са интерактивни, изградени около различни отборни игри, които стимулират креативността и самостоятелното мислене, изявата на лидерски качества, способностите за аргументиране и постигане на резултати. Заниманията са увлекателни и разтоварващи, но най-важното е, че формират у децата ключови умения, важни за бъдещата им реализация.

  1. Разкажи малко за децата?

Децата при нас търсят разбиране и възможности за изява, каквито не получават в училище. Ние ги насърчаваме сами да откриват силните си страни и да споделят свободно личното си мнение. Провокираме ги с дискусии и заедно търсим най-добрите решения. Много често дори най-мъничките сред тях успяват да ни изумят с оригинално виждане и необичайни ценни идеи.

  1. Какво ще посъветваш хората, които смятат да започнат бизнес и да изградят собствен продукт?

Да имат куража да направят първата крачка. Да не се боят, че ще направят грешки. Няма по-добра възраст за започване на бизнес от тази, когато си млад. Имаш сили за битки и време за неуспехи. Упоритият труд винаги се възнаграждава.

  1. Какво искаш да разкажеш на нашата аудитория за Startup обществото?

Бих им дала няколко съвета. 🙂

Хубаво е да се фокусират върху разработването на самия продукт/ самата услуга, а не върху излишните приказки какво ще направят някой ден.

Изграждането на цялостна стратегия и целеполагането са ключови елементи в успеха им.

Трябва добре да са запознати с пазара, на който навлизат. Не може да се стреля напосоки, без да се познават тенденциите.

Създаването на продукт или услуга, които наистина са значими за обществото, е следващата много важна крачка.

Задължително трябва да бъдат финансово грамотни и да не се страхуват от неуспеха.

 

(Visited 130 times, 1 visits today)

Коментари